Hotline liên hệ: 02923 881 644
22-4-2021
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 04/2021 (CẬP NHẬT 22/04/2021)

TKB CÁC LỚP KHAI GIẢNG 24/04/2021
 

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 04/2021

TKB CÁC LỚP TRUNG CẤP, NGẮN HẠN KHOA Y KHAI GIẢNG THÁNG 03/2021


XEM TKB CÁC LỚP TRUNG CẤP VÀ NGẮN HẠN KHOA Y THÁNG 04/2021


XEM TKB CÁC LỚP CD ĐIỀU DƯỠNG, CĐ RĂNG KHOA Y THÁNG 04/2021 


---------------------------------------------------

-Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Nam   0383 00 6841

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
246 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644